Hunter Industries LogoIRIMON, spol s r.o. - Obchodní zastoupení Hunter Ind. pro ČR
Tel.: 281 868 181
Košík položek CZK (včetně DPH)
0 0,00 Kč

Ochrana osobních údajů


IRIMON Logo

Ochrana osobních údajů společnosti IRIMON, spol. s r.o.
(zkrácená verze)

GDPR Ready

Velmi si vážíme Vaší důvěry, kterou jste nám projevili sdělením Vašich osobních údajů.
Ochranu těchto údajů a Vaše soukromí nebereme na lehkou váhu a děláme vše pro to, aby všechny osobní údaje, se kterými v souvislosti s činností naší společnosti pracujeme, byly dostatečným způsobem zajištěny, chráněny a současně abychom Vás zbytečně neobtěžovali ničím, co byste si sami nepřáli.

Tento dokument je zkrácenou verzí Informačního memoranda GDPR společnosti IRIMON k ochraně osobních údajů, ve kterém naleznete kompletní informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem, jak je využíváme, co děláme pro to, aby byly v bezpečí, a jaká práva můžete vůči nám uplatnit.

Společnost IRIMON, spol. s r.o., se sídlem Rožmberská 1272, 198 00 Praha 9, IČ: 25633295, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56560 (dále jen „Správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

a) Základní identifikační údaje

Základní osobní identifikační údaje, sloužící k osobní nezaměnitelné identifikaci jsou součástí každé smlouvy nebo objednávky, kterou s námi uzavíráte. Patří mezi ně zpravidla titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu). U fyzických osob podnikatelů fyzických osob je to navíc adresa sídla společnosti (fakturační adresa), IČ, DIČ, potvrzení a identifikační údaje plátce DPH.

b) Kontaktní údaje

Mezi kontaktní údaje patří kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), dodací adresy, e-mail, telefon, adresy na sociální sítě, webové stránky.

c) Organizační doplňkové údaje

Jedná se o bank. spojení, číslo účtu, údaje o zálohách a doplatcích cen zakoupených služeb a zboží.

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi Vámi a Správcem dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Správce zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů Správce.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo, mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení - tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv odhlásit několik způsoby – například zasláním e-mailu, proklikem na odkaz v obchodním sdělení či osobní návštěvou sídla společnosti.

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webových stránek www.irimon.cz, velkoobchod.irimon.cz, maloobchod.irimon.cz, osvetleni.irimon.cz, calculator.irimon.cz a bonus.irimon.cz, užívá na těchto webových stránkách také soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • možnosti trvalého přihlášení z různých zařízení
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • základní funkčnosti webových stránek

Sběr cookies (ačkoli obsahují anonymní data) za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit jejich plnou funkčnost.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy Správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat prostřednictvím emailové adresy: gdpr@irimon.cz nebo telefonicky na čísle: +420 281 868 181.

Litujeme, ale požadovaná položka je dočasně vyprodána a není skladem.
V současné době čekáme na další zásilku tohoto zboží.

Požadovaná položka NEBYLA vložena do košíku !!!

Předpokládaný termín dodání na náš sklad:

Na tel. čísle 281 868 181 si případně ověřte zda už nová zásilka nedorazila.


Chcete i přes dočasnou nedostupnost této položky učinit její dlouhodobou objednávku i bez garance termínu dodání?
Pokud ano, klikněte ZDE.

Litujeme, ale požadovaná položka je dlouhodobě nedostupná a není skladem.
V současné době nemáme zprávy o další zásilce tohoto zboží.

Požadovaná položka NEBYLA vložena do košíku !!!

Toto zboží je pouze na objednávku a není tedy trvale skladem.
Přesný termín dodání Vám bude sdělen telefonicky pracovníky obchodního oddělení po obdržení Vaší objednávky.
Přejete si přesto tuto položku objednat?

Ano, přidat do košíku / Ne

Výpočet

Zadejte požadovanou plochu vybraného plotu plotu v m2:

 
m2
()

Celková plocha