Hunter Industries LogoIRIMON, spol s r.o. - Obchodní zastoupení Hunter Ind. pro ČR
Tel.: 281 868 181
Košík položek CZK (včetně DPH)
0 0,00 Kč

...maloobchodní internetové ceny včetně DPH

Reklamace a pozáruční servis Tisk

Reklamační řád upravuje a podrobně definuje reklamační podmínky a postup při uplatňování reklamace na výrobek či službu, objednanou a zakoupenou u firmy IRIMON spol. s r.o. se sídlem Praha 9, Rožmberská 1272, IČ 25633295 (dále jen „Prodávající”) zákazníkem, maloodběratelem i velkoodběratelem, bez rozdílu (dále jen „Kupující”).

Všechny záruční a reklamační podmínky firmy IRIMON, spol. s r.o. jsou zveřejněny také na www.irimon.cz.

 

ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE – ZAHÁJENÍ REKLAMACE

 1. Reklamaci Kupující podává buď osobně dle bodu 5. v provozovně Prodávajícího na adrese Praha 9, Rožmberská 1272, 198 00, poštou písemně, faxem nebo lze reklamaci provést prostřednictvím elektronického reklamačního on-line webového formuláře na internetové adrese www.irimon.cz, kde lze uvést veškeré nezbytné údaje k započetí reklamace a urychlit tak včasné vyřešení reklamace bez zbytečného prodlení. Reklamační formulář je všem zaregistrovaným uživatelům přístupný v sekci Můj účet – Moje reklamace. Po založení reklamace je zde možné i sledovat online postup řešení reklamace a Kupující bude průběžně informován i elektronicky e-maily.
 2. Pro reklamaci čerpadel je možné využít autorizovaných servisních míst, která jsou vždy uvedena v záručním listě čerpadla a obvykle také na internetových stránkách výrobce čerpadla příslušné značky. I v tomto případě je ale nezbytné informovat prodávajícího o tomto postupu, vyplnit reklamační protokol (osobně u Prodávajícího nebo elektronicky dle bodu 1.) a zahájit u Prodávajícího řádné reklamační řízení. V opačném případě zaniká právo kupujícího uplatňovat u firmy IRIMON, spol. s r.o. jakékoliv záruky plynoucí z této opravy a záruky na provedenou záruční opravu v autorizovaném servisu přebírá tento servis..
 3. Provádí-li reklamaci konečný zákazník, který není přímým zákazníkem firmy IRIMON, spol. s r.o., ale je pouze uživatelem, veškeré nároky na uplatnění záruky musí uplatňovat výhradně prostřednictvím instalační firmy, která mu provedla instalaci.
 4. Při uplatnění reklamace je nutno vždy spolu s kompletním zbožím předložit Prodávajícímu doklady o prodeji (resp. nákupu zboží zákazníkem), tj. obchodní fakturu či prodejku a současně podrobně uvést o jakou vadu jde a jak se závada projevuje.
 5. Reklamovaný výrobek je možné doručit na adresu prodávajícího osobně, nebo prostřednictvím přepravní služby či poštou.
 6. Je-li výrobek doručen k reklamaci osobně, obdrží kupující vždy kopii reklamačního protokolu, který je po přijetí reklamace řádně vyplněn reklamačním technikem Prodávajícího společně s Kupujícím. Bez vyplněného, nebo neúplného reklamačního protokolu a bez podrobného popisu reklamovaného zboží a znalosti závady, či možných souvisejících okolností jejího vzniku, nelze zahájit reklamační řízení.
 7. V případě doručení reklamovaného zboží na adresu Prodávajícího přepravní službou, musí být reklamované zboží důkladně zabezpečeno proti poškození při přepravě a řádně zabaleno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Balík by měl být označen viditelně nápisem "REKLAMACE" a kromě reklamovaného zboží včetně příslušenství musí obsahovat kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady (není-li reklamace kupujícím zaevidována v reklamačním on-line formuláři nebo v tiskopise reklamačního formuláře na www.irimon.cz.) a dále pak dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresu a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží a nelze reklamaci započít.
 8. Převzetím reklamovaného zboží Prodávajícím, nebo doručením úplné zásilky se všemi náležitostmi poštou či přepravní službou, vyplněním reklamačního listu reklamačním technikem a zaevidováním reklamace v evidenci Prodávajícího je započata reklamace a počíná běžet reklamační lhůta.
 9. Případné náklady na dopravu reklamovaného zboží na adresu místa zakoupení či do autorizovaných servisních míst, hradí vždy kupující bez ohledu na oprávněnost reklamace. V případě oprávněné reklamace kupující může tyto náklady požadovat po prodávajícím zpět k úhradě. Nastane-li tato situace, prodávající je oprávněn uhradit dopravní náklady pouze do nezbytné výše, za kterou je možné zboží doručit Prodávajícímu ekonomickým způsobem.

PRŮBĚH REKLAMACE A INFORMOVÁNÍ KUPUJÍCÍHO

 1. Každý kupující (bez rozdílu), který podal reklamaci elektronicky dle bodu 1. a současně splnil veškeré nezbytné kroky dle výše uvedených bodů a odstavců a zahájil tak reklamační řízení, bude průběžně elektronicky informován o stavu a průběhu vyřizování této reklamace. K informování kupujícího ohledně průběhu reklamace budou kupujícímu průběžně zasílány informační e-maily na jím uvedenou kontaktní e-mailovou adresu, s informací o stavu a průběhu řešení reklamace.
 2. Pravidelní zákazníci, zaregistrovaní buď do velkoobchodního on-line internetového objednávkového systému (VELKOOBCHOD) nebo do maloobchodního internetového obchodu (MALOOBCHOD), mohou nalézt veškeré informace ohledně jimi podaných reklamací, případně i jiných dalších svých souběžně podaných či starších reklamacích, na webových stránkách www.irimon.cz v záložce „Můj účet “ v sekci „Moje reklamace“.
 3. V záložce „Můj účet“ nalezne každý zaregistrovaný Kupující průběžné aktuální informace o přijetí reklamace, o stavu probíhající reklamace a po dokončení reklamačního řízení o výsledku reklamačního řízení a možnostech převzetí výrobku. O všech změnách stavu reklamace bude Kupující navíc informován e-mailem elektronicky.
 4. Doba pro vyřízení reklamace Prodávajícím je nejvýše 30 dnů, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na delší lhůtě. V případě nedodržení této lhůty se postupuje podle Záručních podmínek firmy IRIMON, spol. s r.o.

UZAVŘENÍ A UKONČENÍ REKLAMACE

 1. O termínu a způsobu ukončení reklamace bude Kupující zákazník informován elektronicky e-mailem nebo telefonicky.
 2. Povinností zákazníka je na výzvu o ukončení reklamace převzít ze záruční opravy zpět opravené nebo vyměněné zboží bez zbytečného prodlení. Není-li reklamované zboží vyzvednuto zákazníkem do 10 dnů po ukončení reklamačního řízení, bude toto zboží zákazníkovi zasláno zpět přepravní službou. Zákazníkovi budou v tomto případě účtovány veškeré s tím spojené náklady.
 3. V případě uznání oprávněnosti reklamace, bude-li zákazník požadovat odeslání reklamovaného výrobku po opravě či výměně zpět na jeho adresu, náklady na dopravu opraveného, nebo při reklamaci vyměněného výrobku zpět na adresu kupujícího, nese vždy prodávající, který je oprávněn zvolit ekonomickou formu dopravy dle svého uvážení.

POSOUZENÍ REKLAMACE U ZÁKAZNÍKA

 1. Prodávající je oprávněn v případě, že kupující vyžaduje prověření nároků na uplatnění reklamace výrobku přímo v místě jeho instalace, požadovat po kupujícím úhradu cestovních výdajů a nákladů na práci a výjezd technika s tím spojených, bez ohledu na oprávněnost či neoprávněnost této reklamace. Jedná se o nadstandardní službu a ceny těchto vícenákladů se řídí ceníkem dozorových a technických prací, vč. nákladů na dopravu, který je součástí aktuálně platného ceníku prací firmy IRIMON, spol. s.r.o..
 2. Při dalším posuzování reklamace se dále postupuje podle ostatních zde specifikovaných podmínek reklamačního řádu.

ZAMÍTNUTÍ REKLAMACE

 1. V případě neuznání oprávněnosti reklamace z důvodu uplynutí záruční doby, porušení podmínek záruky nebo výrobek vykazuje závadu či poškození, na které se nevztahuje záruka (viz. Záruční podmínky firmy Irimon, spol. s r.o.) bude zákazník o této skutečnosti neprodleně informován. Firma Irimon, spol. s r.o. má v tomto případě právo naúčtovat zákazníkovi náklady spojené s diagnostikou závady neoprávněně reklamovaného výrobku.
 2. U výrobku, na který se již nevztahuje záruka, nebo nebyla z výše uvedených důvodů uznána reklamace, může zákazník využít možnosti mimozáruční či pozáruční opravy. Podmínky jsou v tomto případě shodné s běžným placeným servisem.
 3. V případě přijetí výrobku do mimozáruční opravy bude nejprve provedena diagnostika závady výrobku. Na základě toho bude zákazník informován o předpokládané ceně opravy. Teprve po jejím odsouhlasení bude výrobek opraven. V případě časově náročné diagnostiky závady výrobku má firma Irimon spol. s r.o. právo vyúčtovat zákazníkovi náklady s tímto spojené a to i v případě, že zákazník se rozhodne výrobek neopravovat.
Proč nakupovat u nás?
 1. Kamenná prodejna a vzorkovna s možností platby hotově/kartou
 2. Doprava ZDARMA
  od 500 Kč vč. DPH
 3. Množstevní slevy již
  od 3 000 vč. DPH
 4. Jako přímí dovozci nabízíme
  nejširší sortiment v ČR TRVALE SKLADEM
 5. Možnost vrácení, výměny zboží do 14 dnů
 6. Záruční doba min. 24 měsíců
 7. Nákup možný i bez registrace
 8. Expresní dodání tentýž den nebo obvykle do 2. dne
 9. 23 let tradice a zkušeností
 10. Výrazné slevy a rabaty pro instalační a obchodní firmy GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY
Potřebujete poradit?
Nevíte si rady
s objednávkou?
Potřebujete více informací?
Jan Kyral
Jsme Vám k dispozici
po–pá 8:00 - 16:30
IRIMON, spol. s r.o.
Rožmberská 1272,
198 00 Praha 9

Litujeme, ale požadovaná položka je dočasně vyprodána a není skladem.
V současné době čekáme na další zásilku tohoto zboží.

Požadovaná položka NEBYLA vložena do košíku !!!

Předpokládaný termín dodání na náš sklad:

Na tel. čísle 281 868 181 si případně ověřte zda už nová zásilka nedorazila.


Chcete i přes dočasnou nedostupnost této položky učinit její dlouhodobou objednávku i bez garance termínu dodání?
Pokud ano, klikněte ZDE.

Litujeme, ale požadovaná položka je dlouhodobě nedostupná a není skladem.
V současné době nemáme zprávy o další zásilce tohoto zboží.

Požadovaná položka NEBYLA vložena do košíku !!!

Toto zboží je pouze na objednávku a není tedy trvale skladem.
Přesný termín dodání Vám bude sdělen telefonicky pracovníky obchodního oddělení po obdržení Vaší objednávky.
Přejete si přesto tuto položku objednat?

Ano, přidat do košíku / Ne

Výpočet

Zadejte požadovanou plochu vybraného plotu plotu v m2:

 
m2
()

Celková plocha